Changeset 438 for trunk/grails-app/views


Ignore:
Timestamp:
May 19, 2010, 2:37:00 PM (13 years ago)
Author:
duh
Message:
 • term editor initial version
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/grails-app/views/termEditor/pages/terms.gsp

  r436 r438  
  2525 <body>
  2626
  27  hoi, dit is <b>http://localhost:8080/gscf/termEditor</b> en ik heb deze ontology NCBO id's meegekregen:
   27 <g:form action="pages" name="wizardForm" id="wizardForm">
   28 <g:textField name="term" rel="ontology-${ontologies}" />
   29 <g:submitButton name="add" value="go go goooooo!" />
   30 </g:form>
  2831
  29  <ul>
  30  <g:if test="${ontologies}">
  31   <g:each in="${ontologies}">
  32      <li>${it}</li>
  33   </g:each>
  34  </g:if>
  35  </ul>
   32 ${errors}
  3633
  37  Deze wizard moet dus:
  38  <ul>
  39  <li>de mogelijkheid bieden om bovengenoemde ontologies toe te voegen als ze nog niet in ons datamodel bestaan (@see Ontology domain class)</li>
  40  <li>de mogelijkheid bieden terms toe te voegen uit boven genoemde ontologies (zie ook wizard:ontologyElement en ontology-chooser.js)</li>
  41  <li>na sluiten van de popup (zie wizard subject page):
  42         <ul>
  43         <li>óf de select dynamisch te updaten met toegevoegde velden (mooi maar complex)</li>
  44         <li>óf de pagina te 'refreshen' --> dit is momenteel geïmplementeerd in de 'create study' wizard</li>
  45         </ul>
  46  </li>
  47  </ul>
  48 
  49  Overige handige info:
  50  <ul>
  51          <li><a href="/gscf/js/SelectAddMore.js">SelectAddMore.js</a></li>
  52          <li><a href="/gscf/js/wizard.js">wizard.js</a></li>
  53          <li><a href="/gscf/js/ontology-chooser.js">ontology-chooser.js</a></li>
  54          <li><a href="http://www.grails.org/WebFlow">Grails WebFlow</a></li>
  55          <li><a href="http://bioportal.bioontology.org/ontologies/">ontologies</a></li>
  56  </ul>
  57 
  58 <i>NB: deze iFrame gebruikt een aantal HTML5 opties (seamless en sanbox)! Even goed naar kijken en op letten!</i><br/>
  59 <i>NB2: wbt de study create wizard. Momenteel kan je in de 'subjects' pagina bij 'species' deze pagina lanceren in een iFrame
  60 door 'add more...' te kiezen. Die is dynamisch toegevoegd door de volgende regel in wizard.js: <b>new SelectAddMore().init('term','/gscf/termEditor','ontology',function(scope) { refreshWebFlow(); });</b>
  61 welke SelectAddMore(..) instantieert. Deze regel voegt aan alle select elementen met een <b>rel='term'</b> een 'add more..' option toe. Als die wordt aangeklikt
  62 wordt een jQuery-ui dialog uitgevoerd die (in dit geval) '/gscf/termEditor'. Het select element heeft een 'ontology="..."'
  63 parameter welke als GET parameter aan het iFrame wordt meegegeven. Zo 'weet' de term/ontology editor ook welke ontologien hij
  64 precies moet aanbieden in de iframe. Zodra het iframe wordt gesloten wordt de javascript uitgevoerd. In dit geval dus 'refreshWebFlow();'.
  65 Deze functie zorgt er voor dat de wizard webflow refresht waardoor de wijzigingen die je hebt gemaakt in de iframe ook zichtbaar
  66 worden in de wizard....
  67 </i>
  68 
  69 <!--
  70 Skype 'Chat with me' button
  71 http://www.skype.com/go/skypebuttons
  72 -->
  73 <script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>
  74 <a href="skype:duhcati?chat"><img src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/buttons/chat_blue_transparent_97x23.png" style="border: none;" width="97" height="23" alt="Chat with me" /></a>
  75  
   34 <script type="text/javascript">
   35        $(document).ready(function() {
   36        // initialize the ontology chooser
   37        new OntologyChooser().init();
   38        });
   39 </script>
  7640
  7741 </body>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.