Changeset 438 for trunk/grails-app


Ignore:
Timestamp:
May 19, 2010, 2:37:00 PM (12 years ago)
Author:
duh
Message:
 • term editor initial version
Location:
trunk/grails-app
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/grails-app/controllers/dbnp/studycapturing/TermEditorController.groovy

  r431 r438  
  11/**
  2  * TermEditorController Controler
   2 * TermEditorController Controller
  33 *
  44 * Webflow driven term editor
   
  1414 */
  1515package dbnp.studycapturing
   16
   17import dbnp.data.Term
   18import dbnp.data.Ontology
  1619
  1720class TermEditorController {
   
  3639
  3740                        if (params.ontologies) {
  38                                 flow.ontologies = []
   41                                flow.ontologies         = params.ontologies
   42                                flow.ontologiesList     = []
  3943                                params.ontologies.split(/\,/).each() { ncboId ->
  4044                                        // trim the id
   
  4246
  4347                                        // and add to the flow scope
  44                                         flow.ontologies[ flow.ontologies.size() ] = ncboId
   48                                        flow.ontologiesList[ flow.ontologies.size() ] = ncboId
  4549                                }
  4650
   
  5862                        onRender {
  5963                                println "renderderender!"
   64                                render('henkie')
  6065                        }
  61                         on("next").to "start"
   66                        on("add") {
   67                                println params
   68                                def ontology = Ontology.findByNcboVersionedId( params.get('term-ontology_id') as int )
   69
   70                                // do we have an ontology?
   71                                if (!ontology) {
   72                                        // maak eerst deze ontology aan. Er zijn web services beschikbaar om
   73                                        // de Ontology properties op te halen.... mag jij maken, leuk he!
   74                                        println "neeeeee geen ontology!"
   75                                        println "ik moet ff deze ontology aanmaken in onze database!"
   76                                }
   77
   78                                // instantiate term with parameters
   79                                def term = new Term(
   80                                        name: params.get('term'),
   81                                        ontology: ontology,
   82                                        accession: params.get('term-concept_id')
   83                                )
   84
   85                                // validate term
   86                                if (term.validate()) {
   87                                        println "jaaaa het was kei goed!"
   88                                        term.save()
   89                                        success()
   90                                } else {
   91                                        println "klopt voor geen meter!"
   92                                        println "errors:"
   93                                        term.errors.getAllErrors().each() {
   94                                                println it
   95                                        }
   96                                        flash.errors = term.errors
   97                                        error()
   98                                }
   99                        }.to "terms"
  62100                }
  63101        }
 • trunk/grails-app/views/termEditor/pages/terms.gsp

  r436 r438  
  2525 <body>
  2626
  27  hoi, dit is <b>http://localhost:8080/gscf/termEditor</b> en ik heb deze ontology NCBO id's meegekregen:
   27 <g:form action="pages" name="wizardForm" id="wizardForm">
   28 <g:textField name="term" rel="ontology-${ontologies}" />
   29 <g:submitButton name="add" value="go go goooooo!" />
   30 </g:form>
  2831
  29  <ul>
  30  <g:if test="${ontologies}">
  31   <g:each in="${ontologies}">
  32      <li>${it}</li>
  33   </g:each>
  34  </g:if>
  35  </ul>
   32 ${errors}
  3633
  37  Deze wizard moet dus:
  38  <ul>
  39  <li>de mogelijkheid bieden om bovengenoemde ontologies toe te voegen als ze nog niet in ons datamodel bestaan (@see Ontology domain class)</li>
  40  <li>de mogelijkheid bieden terms toe te voegen uit boven genoemde ontologies (zie ook wizard:ontologyElement en ontology-chooser.js)</li>
  41  <li>na sluiten van de popup (zie wizard subject page):
  42         <ul>
  43         <li>óf de select dynamisch te updaten met toegevoegde velden (mooi maar complex)</li>
  44         <li>óf de pagina te 'refreshen' --> dit is momenteel geïmplementeerd in de 'create study' wizard</li>
  45         </ul>
  46  </li>
  47  </ul>
  48 
  49  Overige handige info:
  50  <ul>
  51          <li><a href="/gscf/js/SelectAddMore.js">SelectAddMore.js</a></li>
  52          <li><a href="/gscf/js/wizard.js">wizard.js</a></li>
  53          <li><a href="/gscf/js/ontology-chooser.js">ontology-chooser.js</a></li>
  54          <li><a href="http://www.grails.org/WebFlow">Grails WebFlow</a></li>
  55          <li><a href="http://bioportal.bioontology.org/ontologies/">ontologies</a></li>
  56  </ul>
  57 
  58 <i>NB: deze iFrame gebruikt een aantal HTML5 opties (seamless en sanbox)! Even goed naar kijken en op letten!</i><br/>
  59 <i>NB2: wbt de study create wizard. Momenteel kan je in de 'subjects' pagina bij 'species' deze pagina lanceren in een iFrame
  60 door 'add more...' te kiezen. Die is dynamisch toegevoegd door de volgende regel in wizard.js: <b>new SelectAddMore().init('term','/gscf/termEditor','ontology',function(scope) { refreshWebFlow(); });</b>
  61 welke SelectAddMore(..) instantieert. Deze regel voegt aan alle select elementen met een <b>rel='term'</b> een 'add more..' option toe. Als die wordt aangeklikt
  62 wordt een jQuery-ui dialog uitgevoerd die (in dit geval) '/gscf/termEditor'. Het select element heeft een 'ontology="..."'
  63 parameter welke als GET parameter aan het iFrame wordt meegegeven. Zo 'weet' de term/ontology editor ook welke ontologien hij
  64 precies moet aanbieden in de iframe. Zodra het iframe wordt gesloten wordt de javascript uitgevoerd. In dit geval dus 'refreshWebFlow();'.
  65 Deze functie zorgt er voor dat de wizard webflow refresht waardoor de wijzigingen die je hebt gemaakt in de iframe ook zichtbaar
  66 worden in de wizard....
  67 </i>
  68 
  69 <!--
  70 Skype 'Chat with me' button
  71 http://www.skype.com/go/skypebuttons
  72 -->
  73 <script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>
  74 <a href="skype:duhcati?chat"><img src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/buttons/chat_blue_transparent_97x23.png" style="border: none;" width="97" height="23" alt="Chat with me" /></a>
  75  
   34 <script type="text/javascript">
   35        $(document).ready(function() {
   36        // initialize the ontology chooser
   37        new OntologyChooser().init();
   38        });
   39 </script>
  7640
  7741 </body>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.