Changeset 438


Ignore:
Timestamp:
19-05-10 14:37:00 (6 years ago)
Author:
duh
Message:
 • term editor initial version
Location:
trunk
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/grails-app/controllers/dbnp/studycapturing/TermEditorController.groovy

  r431 r438  
  11/** 
  2  * TermEditorController Controler 
   2 * TermEditorController Controller 
  33 * 
  44 * Webflow driven term editor 
   
  1414 */ 
  1515package dbnp.studycapturing 
   16 
   17import dbnp.data.Term 
   18import dbnp.data.Ontology 
  1619 
  1720class TermEditorController { 
   
  3639 
  3740                        if (params.ontologies) { 
  38                                 flow.ontologies = [] 
   41                                flow.ontologies         = params.ontologies 
   42                                flow.ontologiesList     = [] 
  3943                                params.ontologies.split(/\,/).each() { ncboId -> 
  4044                                        // trim the id 
   
  4246 
  4347                                        // and add to the flow scope 
  44                                         flow.ontologies[ flow.ontologies.size() ] = ncboId 
   48                                        flow.ontologiesList[ flow.ontologies.size() ] = ncboId 
  4549                                } 
  4650 
   
  5862                        onRender { 
  5963                                println "renderderender!" 
   64                                render('henkie') 
  6065                        } 
  61                         on("next").to "start" 
   66                        on("add") { 
   67                                println params 
   68                                def ontology = Ontology.findByNcboVersionedId( params.get('term-ontology_id') as int ) 
   69 
   70                                // do we have an ontology? 
   71                                if (!ontology) { 
   72                                        // maak eerst deze ontology aan. Er zijn web services beschikbaar om 
   73                                        // de Ontology properties op te halen.... mag jij maken, leuk he! 
   74                                        println "neeeeee geen ontology!" 
   75                                        println "ik moet ff deze ontology aanmaken in onze database!" 
   76                                } 
   77 
   78                                // instantiate term with parameters 
   79                                def term = new Term( 
   80                                        name: params.get('term'), 
   81                                        ontology: ontology, 
   82                                        accession: params.get('term-concept_id') 
   83                                ) 
   84 
   85                                // validate term 
   86                                if (term.validate()) { 
   87                                        println "jaaaa het was kei goed!" 
   88                                        term.save() 
   89                                        success() 
   90                                } else { 
   91                                        println "klopt voor geen meter!" 
   92                                        println "errors:" 
   93                                        term.errors.getAllErrors().each() { 
   94                                                println it 
   95                                        } 
   96                                        flash.errors = term.errors 
   97                                        error() 
   98                                } 
   99                        }.to "terms" 
  62100                } 
  63101        } 
 • trunk/grails-app/views/termEditor/pages/terms.gsp

  r436 r438  
  2525 <body> 
  2626 
  27  hoi, dit is <b>http://localhost:8080/gscf/termEditor</b> en ik heb deze ontology NCBO id's meegekregen: 
   27 <g:form action="pages" name="wizardForm" id="wizardForm"> 
   28 <g:textField name="term" rel="ontology-${ontologies}" /> 
   29 <g:submitButton name="add" value="go go goooooo!" /> 
   30 </g:form> 
  2831 
  29  <ul> 
  30  <g:if test="${ontologies}"> 
  31   <g:each in="${ontologies}"> 
  32      <li>${it}</li> 
  33   </g:each> 
  34  </g:if> 
  35  </ul> 
   32 ${errors} 
  3633 
  37  Deze wizard moet dus: 
  38  <ul> 
  39  <li>de mogelijkheid bieden om bovengenoemde ontologies toe te voegen als ze nog niet in ons datamodel bestaan (@see Ontology domain class)</li> 
  40  <li>de mogelijkheid bieden terms toe te voegen uit boven genoemde ontologies (zie ook wizard:ontologyElement en ontology-chooser.js)</li> 
  41  <li>na sluiten van de popup (zie wizard subject page): 
  42         <ul> 
  43         <li>óf de select dynamisch te updaten met toegevoegde velden (mooi maar complex)</li> 
  44         <li>óf de pagina te 'refreshen' --> dit is momenteel geïmplementeerd in de 'create study' wizard</li> 
  45         </ul> 
  46  </li> 
  47  </ul> 
  48  
  49  Overige handige info: 
  50  <ul> 
  51          <li><a href="/gscf/js/SelectAddMore.js">SelectAddMore.js</a></li> 
  52          <li><a href="/gscf/js/wizard.js">wizard.js</a></li> 
  53          <li><a href="/gscf/js/ontology-chooser.js">ontology-chooser.js</a></li> 
  54          <li><a href="http://www.grails.org/WebFlow">Grails WebFlow</a></li> 
  55          <li><a href="http://bioportal.bioontology.org/ontologies/">ontologies</a></li> 
  56  </ul> 
  57  
  58 <i>NB: deze iFrame gebruikt een aantal HTML5 opties (seamless en sanbox)! Even goed naar kijken en op letten!</i><br/> 
  59 <i>NB2: wbt de study create wizard. Momenteel kan je in de 'subjects' pagina bij 'species' deze pagina lanceren in een iFrame 
  60 door 'add more...' te kiezen. Die is dynamisch toegevoegd door de volgende regel in wizard.js: <b>new SelectAddMore().init('term','/gscf/termEditor','ontology',function(scope) { refreshWebFlow(); });</b> 
  61 welke SelectAddMore(..) instantieert. Deze regel voegt aan alle select elementen met een <b>rel='term'</b> een 'add more..' option toe. Als die wordt aangeklikt 
  62 wordt een jQuery-ui dialog uitgevoerd die (in dit geval) '/gscf/termEditor'. Het select element heeft een 'ontology="..."' 
  63 parameter welke als GET parameter aan het iFrame wordt meegegeven. Zo 'weet' de term/ontology editor ook welke ontologien hij 
  64 precies moet aanbieden in de iframe. Zodra het iframe wordt gesloten wordt de javascript uitgevoerd. In dit geval dus 'refreshWebFlow();'. 
  65 Deze functie zorgt er voor dat de wizard webflow refresht waardoor de wijzigingen die je hebt gemaakt in de iframe ook zichtbaar 
  66 worden in de wizard.... 
  67 </i> 
  68  
  69 <!-- 
  70 Skype 'Chat with me' button 
  71 http://www.skype.com/go/skypebuttons 
  72 --> 
  73 <script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script> 
  74 <a href="skype:duhcati?chat"><img src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/buttons/chat_blue_transparent_97x23.png" style="border: none;" width="97" height="23" alt="Chat with me" /></a> 
  75   
   34 <script type="text/javascript"> 
   35        $(document).ready(function() { 
   36        // initialize the ontology chooser 
   37        new OntologyChooser().init(); 
   38        }); 
   39 </script> 
  7640 
  7741 </body> 
 • trunk/web-app/css/dialog.css

  r377 r438  
  88html>body #sortable li { height: 1.5em; line-height: 1.2em; } 
  99.ui-state-highlight { height: 1.5em; line-height: 1.2em; } 
   10 
   11/* START :: ontology autocomplete */ 
   12.ui-autocomplete .ui-menu-item { 
   13    font-size: 10px; 
   14} 
   15.ui-autocomplete .about { 
   16    font-size: 8px; 
   17    color: #006DBA; 
   18} 
   19.ui-autocomplete .from { 
   20    font-size: 8px; 
   21    color: #666; 
   22} 
   23/* END :: ontology autocomplete */ 
 • trunk/web-app/js/SelectAddMore.js

  r373 r438  
  108108                    position: position, 
  109109                    buttons : { 
  110                                 Ok  : function() { $(this).dialog('close'); } 
   110                                Close  : function() { $(this).dialog('close'); } 
  111111                              }, 
  112112                    close   : function() { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.