Changeset 1719


Ignore:
Timestamp:
Apr 7, 2011, 11:21:23 AM (12 years ago)
Author:
work@…
Message:
 • changed Dutch texts into English.... #243
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/grails-app/i18n/messages_nl.properties

  r1581 r1719  
  1 default.doesnt.match.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] komt niet overeen met het vereiste patroon [{3}]
  2 default.invalid.url.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] is geen geldige URL
  3 default.invalid.creditCard.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] is geen geldig credit card nummer
  4 default.invalid.email.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] is geen geldig e-mailadres
  5 default.invalid.range.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] valt niet in de geldige waardenreeks van [{3}] tot [{4}]
  6 default.invalid.size.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] valt niet in de geldige grootte van [{3}] tot [{4}]
  7 default.invalid.max.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] overschrijdt de maximumwaarde [{3}]
  8 default.invalid.min.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] is minder dan de minimumwaarde [{3}]
  9 default.invalid.max.size.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] overschrijdt de maximumgrootte van [{3}]
  10 default.invalid.min.size.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] is minder dan minimumgrootte van [{3}]
  11 default.invalid.validator.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] is niet geldig
  12 default.not.inlist.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] komt niet voor in de lijst [{3}]
  13 default.blank.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] mag niet leeg zijn
  14 default.not.equal.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] mag niet gelijk zijn aan [{3}]
  15 default.null.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] mag niet leeg zijn
  16 default.not.unique.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] moet uniek zijn
   1default.doesnt.match.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] does not match the required pattern [{3}]
   2default.invalid.url.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] is not a valid URL
   3default.invalid.creditCard.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] is not a valid credit card number
   4default.invalid.email.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] is not a valid e-mail address
   5default.invalid.range.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] does not fall within the valid range from [{3}] to [{4}]
   6default.invalid.size.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] does not fall within the valid size range from [{3}] to [{4}]
   7default.invalid.max.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] exceeds maximum value [{3}]
   8default.invalid.min.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] is less than minimum value [{3}]
   9default.invalid.max.size.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] exceeds the maximum size of [{3}]
   10default.invalid.min.size.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] is less than the minimum size of [{3}]
   11default.invalid.validator.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] does not pass custom validation
   12default.not.inlist.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] is not contained within the list [{3}]
   13default.blank.message=Property [{0}] of class [{1}] cannot be blank
   14default.not.equal.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] cannot equal [{3}]
   15default.null.message=Property [{0}] of class [{1}] cannot be null
   16default.not.unique.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] must be unique
  1717
  18 default.paginate.prev=Vorige
  19 default.paginate.next=Volgende
  20 default.boolean.true=Ja
  21 default.boolean.false=Nee
  22 default.date.format=dd-MM-yyyy HH:mm:ss z
   18default.paginate.prev=Previous
   19default.paginate.next=Next
   20default.boolean.true=True
   21default.boolean.false=False
   22default.date.format=yyyy-MM-dd HH:mm:ss z
  2323default.number.format=0
  2424
  25 default.created.message={0} {1} ingevoerd
  26 default.updated.message={0} {1} gewijzigd
  27 default.deleted.message={0} {1} verwijderd
  28 default.not.deleted.message={0} {1} kon niet worden verwijderd
  29 default.not.found.message={0} met id {1} kon niet worden gevonden
  30 default.optimistic.locking.failure=Een andere gebruiker heeft deze {0} al gewijzigd
   25default.created.message={0} {1} created
   26default.updated.message={0} {1} updated
   27default.deleted.message={0} {1} deleted
   28default.not.deleted.message={0} {1} could not be deleted
   29default.not.found.message={0} not found with id {1}
   30default.optimistic.locking.failure=Another user has updated this {0} while you were editing
  3131
  3232default.home.label=Home
  33 default.list.label={0} Overzicht
  34 default.add.label={0} Toevoegen
  35 default.new.label={0} Aanmaken
  36 default.create.label={0} Aanmaken
  37 default.show.label={0} Details
  38 default.edit.label={0} Wijzigen
   33default.list.label={0} List
   34default.add.label=Add {0}
   35default.new.label=New {0}
   36default.create.label=Create {0}
   37default.show.label=Show {0}
   38default.edit.label=Edit {0}
  3939
  40 default.button.create.label=Invoeren
  41 default.button.edit.label=Wijzigen
  42 default.button.update.label=Opslaan
  43 default.button.delete.label=Verwijderen
  44 default.button.delete.confirm.message=Weet je het zeker?
   40default.button.create.label=Create
   41default.button.edit.label=Edit
   42default.button.update.label=Update
   43default.button.delete.label=Delete
   44default.button.delete.confirm.message=Are you sure?
  4545
  4646# Data binding errors. Use "typeMismatch.$className.$propertyName to customize (eg typeMismatch.Book.author)
  47 typeMismatch.java.net.URL=Attribuut {0} is geen geldige URL
  48 typeMismatch.java.net.URI=Attribuut {0} is geen geldige URI
  49 typeMismatch.java.util.Date=Attribuut {0} is geen geldige datum
  50 typeMismatch.java.lang.Double=Attribuut {0} is geen geldig nummer
  51 typeMismatch.java.lang.Integer=Attribuut {0} is geen geldig nummer
  52 typeMismatch.java.lang.Long=Attribuut {0} is geen geldig nummer
  53 typeMismatch.java.lang.Short=Attribuut {0} is geen geldig nummer
  54 typeMismatch.java.math.BigDecimal=Attribuut {0} is geen geldig nummer
  55 typeMismatch.java.math.BigInteger=Attribuut {0} is geen geldig nummer
   47typeMismatch.java.net.URL=Property {0} must be a valid URL
   48typeMismatch.java.net.URI=Property {0} must be a valid URI
   49typeMismatch.java.util.Date=Property {0} must be a valid Date
   50typeMismatch.java.lang.Double=Property {0} must be a valid number
   51typeMismatch.java.lang.Integer=Property {0} must be a valid number
   52typeMismatch.java.lang.Long=Property {0} must be a valid number
   53typeMismatch.java.lang.Short=Property {0} must be a valid number
   54typeMismatch.java.math.BigDecimal=Property {0} must be a valid number
   55typeMismatch.java.math.BigInteger=Property {0} must be a valid number
  5656
  5757# Generic error messages
  58 nullable={0} is verplicht en mag niet leeg zijn
  59 select.not.selected=Je moet een {0} kiezen
  60 select.not.selected.or.add=Je moet een {0} kiezen, of er een toevoegen als hij nog niet bestaat
   58nullable={0} is required and may not be left blank
   59select.not.selected=You need to select a {0}
   60select.not.selected.or.add=You need to select a {0}, or add one if it is not yet present
  6161
  62 # Template entity messages
  63 templateEntity.required={0} is verplicht en mag niet leeg zijn
  64 templateEntity.typeMismatch.long={0} moet een absoluut getal zijn (zonder komma's)
  65 templateEntity.typeMismatch.double={0} moet een getal zijn
  66 templateEntity.typeMismatch.integer={0} moet een getal zijn
  67 templateEntity.typeMismatch.string={0} moet een tekst zijn (maximum 255 karakters)
  68 templateEntity.tooLong.string={0} maar maar 255 karakters bevatten
  69 templateEntity.typeMismatch.templateFieldListItem={0} moet van het type TemplateFieldListItem zijn en momenteel is het een {1} instantie
  70 templateEntity.typeMismatch.date={0} moet een datum zijn
  71 templateEntity.typeMismatch.term={0} moet een ontology term zijn
  72 event.endTime.greaterThanStartTime=de eindtijd moet groter of gelijk zijn aan de begin tijd
   62# TemplateEntity errors
   63templateEntity.required={0} is required and may not be left blank
   64templateEntity.typeMismatch.long={0} has to be an absolute number (without comma's)
   65templateEntity.typeMismatch.double={0} must be a number
   66templateEntity.typeMismatch.integer={0} must be a number
   67templateEntity.typeMismatch.string={0} must be a text (maximum 255 characters)
   68templateEntity.tooLong.string={0} may contain at most 255 characters
   69templateEntity.typeMismatch.templateFieldListItem=Property {0} must be of type TemplateFieldListItem and is currently of type {1}
   70templateEntity.typeMismatch.date={0} must be a date
   71templateEntity.typeMismatch.term={0} must be an ontology term
   72event.endTime.greaterThanStartTime=End time should be greater than or equal to the Start Time
  7373
  7474# Generic texts
  75 generic.warning=Waarschuwing
   75generic.warning=Warning
  7676
  7777# Study wizard
  78 studywizard.no.samplingevents=In de voorgaande pagina zijn geen sampling events aangemaakt waardoor er ook geen \
  79   samples zullen worden gegenereerd. Als die niet juist is, ga dan terug naar de vorige pagina en maak een of \
  80   meer sampling events aan en groepeer ze. Als het echter expres zo is ingevoerd, klik dan op <i>volgende</i> om \
  81   verder te gaan, of wacht <span id="seconds"></span> seconden...
  82 studywizard.no.samplingevents.grouped=In de voorgaande pagina zijn een of meer sampling events niet toegekend \
  83   aan een groep. Dat houdt in dat voor deze sampling events geen samples zullen worden gegenereerd. Als dit niet \
  84   juist is, ga dan terug naar de vorige pagina en zorg ervoor dat alle sampling events correct worden gegroepeerd. \
  85   Als het echter expres zo is ingevoerd, klik dan op <i>volgende</i> om verder te gaan, of wacht \
  86   <span id="seconds"></span> seconden...
   78studywizard.no.samplingevents=In the previous page you did not create sampling events which means no samples will \
   79  be generated. If this is in error, please go back to the previous page and create and group sampling events. \
   80  If, however, this is how you intended it, press next to continue, or wait <span id="seconds"></span> seconds...
   81studywizard.no.samplingevents.grouped=In the previous page one (or more) sampling events were not assigned to a group \
   82  which means no samples will be generated for these sampling events. If this is in error, please go back to the \
   83  previous page and make sure to properly group the sampling events. If, however, this is how you intended it, \
   84  press next to continue, or wait <span id="seconds"></span> seconds...
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.