Changeset 1719


Ignore:
Timestamp:
07-04-11 11:21:23 (6 years ago)
Author:
work@…
Message:
 • changed Dutch texts into English.... #243
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/grails-app/i18n/messages_nl.properties

  r1581 r1719  
  1 default.doesnt.match.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] komt niet overeen met het vereiste patroon [{3}] 
  2 default.invalid.url.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] is geen geldige URL 
  3 default.invalid.creditCard.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] is geen geldig credit card nummer 
  4 default.invalid.email.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] is geen geldig e-mailadres 
  5 default.invalid.range.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] valt niet in de geldige waardenreeks van [{3}] tot [{4}] 
  6 default.invalid.size.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] valt niet in de geldige grootte van [{3}] tot [{4}] 
  7 default.invalid.max.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] overschrijdt de maximumwaarde [{3}] 
  8 default.invalid.min.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] is minder dan de minimumwaarde [{3}] 
  9 default.invalid.max.size.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] overschrijdt de maximumgrootte van [{3}] 
  10 default.invalid.min.size.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] is minder dan minimumgrootte van [{3}] 
  11 default.invalid.validator.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] is niet geldig 
  12 default.not.inlist.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] komt niet voor in de lijst [{3}] 
  13 default.blank.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] mag niet leeg zijn 
  14 default.not.equal.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] mag niet gelijk zijn aan [{3}] 
  15 default.null.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] mag niet leeg zijn 
  16 default.not.unique.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] moet uniek zijn 
   1default.doesnt.match.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] does not match the required pattern [{3}] 
   2default.invalid.url.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] is not a valid URL 
   3default.invalid.creditCard.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] is not a valid credit card number 
   4default.invalid.email.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] is not a valid e-mail address 
   5default.invalid.range.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] does not fall within the valid range from [{3}] to [{4}] 
   6default.invalid.size.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] does not fall within the valid size range from [{3}] to [{4}] 
   7default.invalid.max.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] exceeds maximum value [{3}] 
   8default.invalid.min.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] is less than minimum value [{3}] 
   9default.invalid.max.size.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] exceeds the maximum size of [{3}] 
   10default.invalid.min.size.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] is less than the minimum size of [{3}] 
   11default.invalid.validator.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] does not pass custom validation 
   12default.not.inlist.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] is not contained within the list [{3}] 
   13default.blank.message=Property [{0}] of class [{1}] cannot be blank 
   14default.not.equal.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] cannot equal [{3}] 
   15default.null.message=Property [{0}] of class [{1}] cannot be null 
   16default.not.unique.message=Property [{0}] of class [{1}] with value [{2}] must be unique 
  1717 
  18 default.paginate.prev=Vorige 
  19 default.paginate.next=Volgende 
  20 default.boolean.true=Ja 
  21 default.boolean.false=Nee 
  22 default.date.format=dd-MM-yyyy HH:mm:ss z 
   18default.paginate.prev=Previous 
   19default.paginate.next=Next 
   20default.boolean.true=True 
   21default.boolean.false=False 
   22default.date.format=yyyy-MM-dd HH:mm:ss z 
  2323default.number.format=0 
  2424 
  25 default.created.message={0} {1} ingevoerd 
  26 default.updated.message={0} {1} gewijzigd 
  27 default.deleted.message={0} {1} verwijderd 
  28 default.not.deleted.message={0} {1} kon niet worden verwijderd 
  29 default.not.found.message={0} met id {1} kon niet worden gevonden 
  30 default.optimistic.locking.failure=Een andere gebruiker heeft deze {0} al gewijzigd 
   25default.created.message={0} {1} created 
   26default.updated.message={0} {1} updated 
   27default.deleted.message={0} {1} deleted 
   28default.not.deleted.message={0} {1} could not be deleted 
   29default.not.found.message={0} not found with id {1} 
   30default.optimistic.locking.failure=Another user has updated this {0} while you were editing 
  3131 
  3232default.home.label=Home 
  33 default.list.label={0} Overzicht 
  34 default.add.label={0} Toevoegen 
  35 default.new.label={0} Aanmaken 
  36 default.create.label={0} Aanmaken 
  37 default.show.label={0} Details 
  38 default.edit.label={0} Wijzigen 
   33default.list.label={0} List 
   34default.add.label=Add {0} 
   35default.new.label=New {0} 
   36default.create.label=Create {0} 
   37default.show.label=Show {0} 
   38default.edit.label=Edit {0} 
  3939 
  40 default.button.create.label=Invoeren 
  41 default.button.edit.label=Wijzigen 
  42 default.button.update.label=Opslaan 
  43 default.button.delete.label=Verwijderen 
  44 default.button.delete.confirm.message=Weet je het zeker? 
   40default.button.create.label=Create 
   41default.button.edit.label=Edit 
   42default.button.update.label=Update 
   43default.button.delete.label=Delete 
   44default.button.delete.confirm.message=Are you sure? 
  4545 
  4646# Data binding errors. Use "typeMismatch.$className.$propertyName to customize (eg typeMismatch.Book.author) 
  47 typeMismatch.java.net.URL=Attribuut {0} is geen geldige URL 
  48 typeMismatch.java.net.URI=Attribuut {0} is geen geldige URI 
  49 typeMismatch.java.util.Date=Attribuut {0} is geen geldige datum 
  50 typeMismatch.java.lang.Double=Attribuut {0} is geen geldig nummer 
  51 typeMismatch.java.lang.Integer=Attribuut {0} is geen geldig nummer 
  52 typeMismatch.java.lang.Long=Attribuut {0} is geen geldig nummer 
  53 typeMismatch.java.lang.Short=Attribuut {0} is geen geldig nummer 
  54 typeMismatch.java.math.BigDecimal=Attribuut {0} is geen geldig nummer 
  55 typeMismatch.java.math.BigInteger=Attribuut {0} is geen geldig nummer 
   47typeMismatch.java.net.URL=Property {0} must be a valid URL 
   48typeMismatch.java.net.URI=Property {0} must be a valid URI 
   49typeMismatch.java.util.Date=Property {0} must be a valid Date 
   50typeMismatch.java.lang.Double=Property {0} must be a valid number 
   51typeMismatch.java.lang.Integer=Property {0} must be a valid number 
   52typeMismatch.java.lang.Long=Property {0} must be a valid number 
   53typeMismatch.java.lang.Short=Property {0} must be a valid number 
   54typeMismatch.java.math.BigDecimal=Property {0} must be a valid number 
   55typeMismatch.java.math.BigInteger=Property {0} must be a valid number 
  5656 
  5757# Generic error messages 
  58 nullable={0} is verplicht en mag niet leeg zijn 
  59 select.not.selected=Je moet een {0} kiezen 
  60 select.not.selected.or.add=Je moet een {0} kiezen, of er een toevoegen als hij nog niet bestaat 
   58nullable={0} is required and may not be left blank 
   59select.not.selected=You need to select a {0} 
   60select.not.selected.or.add=You need to select a {0}, or add one if it is not yet present 
  6161 
  62 # Template entity messages 
  63 templateEntity.required={0} is verplicht en mag niet leeg zijn 
  64 templateEntity.typeMismatch.long={0} moet een absoluut getal zijn (zonder komma's) 
  65 templateEntity.typeMismatch.double={0} moet een getal zijn 
  66 templateEntity.typeMismatch.integer={0} moet een getal zijn 
  67 templateEntity.typeMismatch.string={0} moet een tekst zijn (maximum 255 karakters) 
  68 templateEntity.tooLong.string={0} maar maar 255 karakters bevatten 
  69 templateEntity.typeMismatch.templateFieldListItem={0} moet van het type TemplateFieldListItem zijn en momenteel is het een {1} instantie 
  70 templateEntity.typeMismatch.date={0} moet een datum zijn 
  71 templateEntity.typeMismatch.term={0} moet een ontology term zijn 
  72 event.endTime.greaterThanStartTime=de eindtijd moet groter of gelijk zijn aan de begin tijd 
   62# TemplateEntity errors 
   63templateEntity.required={0} is required and may not be left blank 
   64templateEntity.typeMismatch.long={0} has to be an absolute number (without comma's) 
   65templateEntity.typeMismatch.double={0} must be a number 
   66templateEntity.typeMismatch.integer={0} must be a number 
   67templateEntity.typeMismatch.string={0} must be a text (maximum 255 characters) 
   68templateEntity.tooLong.string={0} may contain at most 255 characters 
   69templateEntity.typeMismatch.templateFieldListItem=Property {0} must be of type TemplateFieldListItem and is currently of type {1} 
   70templateEntity.typeMismatch.date={0} must be a date 
   71templateEntity.typeMismatch.term={0} must be an ontology term 
   72event.endTime.greaterThanStartTime=End time should be greater than or equal to the Start Time 
  7373 
  7474# Generic texts 
  75 generic.warning=Waarschuwing 
   75generic.warning=Warning 
  7676 
  7777# Study wizard 
  78 studywizard.no.samplingevents=In de voorgaande pagina zijn geen sampling events aangemaakt waardoor er ook geen \ 
  79   samples zullen worden gegenereerd. Als die niet juist is, ga dan terug naar de vorige pagina en maak een of \ 
  80   meer sampling events aan en groepeer ze. Als het echter expres zo is ingevoerd, klik dan op <i>volgende</i> om \ 
  81   verder te gaan, of wacht <span id="seconds"></span> seconden... 
  82 studywizard.no.samplingevents.grouped=In de voorgaande pagina zijn een of meer sampling events niet toegekend \ 
  83   aan een groep. Dat houdt in dat voor deze sampling events geen samples zullen worden gegenereerd. Als dit niet \ 
  84   juist is, ga dan terug naar de vorige pagina en zorg ervoor dat alle sampling events correct worden gegroepeerd. \ 
  85   Als het echter expres zo is ingevoerd, klik dan op <i>volgende</i> om verder te gaan, of wacht \ 
  86   <span id="seconds"></span> seconden... 
   78studywizard.no.samplingevents=In the previous page you did not create sampling events which means no samples will \ 
   79  be generated. If this is in error, please go back to the previous page and create and group sampling events. \ 
   80  If, however, this is how you intended it, press next to continue, or wait <span id="seconds"></span> seconds... 
   81studywizard.no.samplingevents.grouped=In the previous page one (or more) sampling events were not assigned to a group \ 
   82  which means no samples will be generated for these sampling events. If this is in error, please go back to the \ 
   83  previous page and make sure to properly group the sampling events. If, however, this is how you intended it, \ 
   84  press next to continue, or wait <span id="seconds"></span> seconds... 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.