Changeset 1338 for trunk/grails-app/i18n


Ignore:
Timestamp:
Jan 5, 2011, 2:49:15 PM (13 years ago)
Author:
work@…
Message:
 • must --> moet een
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/grails-app/i18n/messages_nl.properties

  r1337 r1338  
  6969templateEntity.typeMismatch.templateFieldListItem={0} moet van het type TemplateFieldListItem zijn en momenteel is het een {1} instantie
  7070templateEntity.typeMismatch.date={0} moet een datum zijn
  71 templateEntity.typeMismatch.term={0} must ontology term zijn
   71templateEntity.typeMismatch.term={0} moet een ontology term zijn
  7272event.endTime.greaterThanStartTime=de eindtijd moet groter of gelijk zijn aan de begin tijd
  7373
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.