Changeset 1285 for trunk/grails-app/i18n


Ignore:
Timestamp:
Dec 20, 2010, 4:28:23 PM (11 years ago)
Author:
work@…
Message:
 • resolved #242, incorrect error messages. Also moved the messages themselves to the i18n files..
Location:
trunk/grails-app/i18n
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/grails-app/i18n/messages.properties

  r1264 r1285  
  7171templateEntity.typeMismatch.term={0} must be an ontology term
  7272event.endTime.greaterThanStartTime=End time should be greater than or equal to the Start Time
   73
   74# Generic texts
   75generic.warning=Warning
   76
   77# Study wizard
   78studywizard.no.samplingevents=In the previous page you did not create sampling events which means no samples will \
   79  be generated. If this is in error, please go back to the previous page and create and group sampling events. \
   80  If, however, this is how you intended it, press next to continue, or wait <span id="seconds"></span> seconds...
   81studywizard.no.samplingevents.grouped=In the previous page one (or more) sampling events were not assigned to a group \
   82  which means no samples will be generated for these sampling events. If this is in error, please go back to the \
   83  previous page and make sure to properly group the sampling events. If, however, this is how you intended it, \
   84  press next to continue, or wait <span id="seconds"></span> seconds...
 • trunk/grails-app/i18n/messages_nl.properties

  r1264 r1285  
  6060select.not.selected.or.add=Je moet een {0} kiezen, of er een toevoegen als hij nog niet bestaat
  6161
  62 
  6362# Template entity meesages
  6463templateEntity.required={0} is verplicht en mag niet leeg zijn
   
  7271templateEntity.typeMismatch.term={0} must ontology term zijn
  7372event.endTime.greaterThanStartTime=de eindtijd moet groter of gelijk zijn aan de begin tijd
   73
   74# Generic texts
   75generic.warning=Waarschuwing
   76
   77# Study wizard
   78studywizard.no.samplingevents=In de voorgaande pagina zijn geen sampling events aangemaakt waardoor er ook geen \
   79  samples zullen worden gegenereerd. Als die niet juist is, ga dan terug naar de vorige pagina en maak een of \
   80  meer sampling events aan en groepeer ze. Als het echter expres zo is ingevoerd, klik dan op <i>volgende</i> om \
   81  verder te gaan, of wacht <span id="seconds"></span> seconden...
   82studywizard.no.samplingevents.grouped=In de voorgaande pagina zijn een of meer sampling events niet toegekend \
   83  aan een groep. Dat houdt in dat voor deze sampling events geen samples zullen worden gegenereerd. Als dit niet \
   84  juist is, ga dan terug naar de vorige pagina en zorg ervoor dat alle sampling events correct worden gegroepeerd. \
   85  Als het echter expres zo is ingevoerd, klik dan op <i>volgende</i> om verder te gaan, of wacht \
   86  <span id="seconds"></span> seconden...
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.