Changeset 1285 for trunk/grails-app


Ignore:
Timestamp:
Dec 20, 2010, 4:28:23 PM (10 years ago)
Author:
work@…
Message:
 • resolved #242, incorrect error messages. Also moved the messages themselves to the i18n files..
Location:
trunk/grails-app
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/grails-app/i18n/messages.properties

  r1264 r1285  
  7171templateEntity.typeMismatch.term={0} must be an ontology term
  7272event.endTime.greaterThanStartTime=End time should be greater than or equal to the Start Time
   73
   74# Generic texts
   75generic.warning=Warning
   76
   77# Study wizard
   78studywizard.no.samplingevents=In the previous page you did not create sampling events which means no samples will \
   79  be generated. If this is in error, please go back to the previous page and create and group sampling events. \
   80  If, however, this is how you intended it, press next to continue, or wait <span id="seconds"></span> seconds...
   81studywizard.no.samplingevents.grouped=In the previous page one (or more) sampling events were not assigned to a group \
   82  which means no samples will be generated for these sampling events. If this is in error, please go back to the \
   83  previous page and make sure to properly group the sampling events. If, however, this is how you intended it, \
   84  press next to continue, or wait <span id="seconds"></span> seconds...
 • trunk/grails-app/i18n/messages_nl.properties

  r1264 r1285  
  6060select.not.selected.or.add=Je moet een {0} kiezen, of er een toevoegen als hij nog niet bestaat
  6161
  62 
  6362# Template entity meesages
  6463templateEntity.required={0} is verplicht en mag niet leeg zijn
   
  7271templateEntity.typeMismatch.term={0} must ontology term zijn
  7372event.endTime.greaterThanStartTime=de eindtijd moet groter of gelijk zijn aan de begin tijd
   73
   74# Generic texts
   75generic.warning=Waarschuwing
   76
   77# Study wizard
   78studywizard.no.samplingevents=In de voorgaande pagina zijn geen sampling events aangemaakt waardoor er ook geen \
   79  samples zullen worden gegenereerd. Als die niet juist is, ga dan terug naar de vorige pagina en maak een of \
   80  meer sampling events aan en groepeer ze. Als het echter expres zo is ingevoerd, klik dan op <i>volgende</i> om \
   81  verder te gaan, of wacht <span id="seconds"></span> seconden...
   82studywizard.no.samplingevents.grouped=In de voorgaande pagina zijn een of meer sampling events niet toegekend \
   83  aan een groep. Dat houdt in dat voor deze sampling events geen samples zullen worden gegenereerd. Als dit niet \
   84  juist is, ga dan terug naar de vorige pagina en zorg ervoor dat alle sampling events correct worden gegroepeerd. \
   85  Als het echter expres zo is ingevoerd, klik dan op <i>volgende</i> om verder te gaan, of wacht \
   86  <span id="seconds"></span> seconden...
 • trunk/grails-app/views/wizard/pages/_unassigned_samplingEvent_warning.gsp

  r959 r1285  
  4444
  4545        <span class="info">
  46                 <span class="warning">Warning!</span>
  47                 In the previous page one (or more) sampling events were not assigned to a group which means no samples
  48                 will be generated for these sampling events. If this is in error, please go back to the previous
  49                 page and make sure to properly group the sampling events. If, however, this is how you intended it, press
  50                 next to continue, or wait <span id="seconds"></span> seconds...
   46                <span class="warning"><g:message code="generic.warning" />!</span>
   47        <g:if test="${study.samplingEvents}">
   48                <g:message code="studywizard.no.samplingevents.grouped" />
   49        </g:if>
   50        <g:else>
   51                <g:message code="studywizard.no.samplingevents" />
   52        </g:else>
  5153        </span>
  5254
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.