Ignore:
Timestamp:
Dec 10, 2010, 3:12:28 PM (12 years ago)
Author:
work@…
Message:
 • resolves #198, user friendly error messages in wizard
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/grails-app/i18n/messages_nl.properties

  r1181 r1260  
  5454typeMismatch.java.math.BigDecimal=Attribuut {0} is geen geldig nummer
  5555typeMismatch.java.math.BigInteger=Attribuut {0} is geen geldig nummer
   56
   57# Generic error messages
   58nullable={0} is verplicht en mag niet leeg zijn
   59select.not.selected=Je moet een {0} kiezen
   60select.not.selected.or.add=Je moet een {0} kiezen, of er een toevoegen als hij nog niet bestaat
   61
   62
   63# Template entity meesages
   64templateEntity.typeMismatch.long={0} moet een absoluut getal zijn (zonder komma's)
   65templateEntity.typeMismatch.double={0} moet een getal zijn
   66templateEntity.typeMismatch.integer={0} moet een getal zijn
   67templateEntity.typeMismatch.string={0} moest een tekst zijn (maximum 255 karakters)
   68templateEntity.tooLong.string={0} maar maar 255 karakters bevatten
   69templateEntity.typeMismatch.templateFieldListItem={0} moet van het type TemplateFieldListItem zijn en momenteel is het een {1} instantie
   70templateEntity.typeMismatch.date={0} moet een datum zijn
   71templateEntity.typeMismatch.term={0} must ontology term zijn
   72event.endTime.greaterThanStartTime=de eindtijd moet groter of gelijk zijn aan de begin tijd
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.