source: trunk/grails-app/views/termEditor/terms.gsp @ 357

Last change on this file since 357 was 357, checked in by duh, 13 years ago
  • term editor views were in conflict, fixed issue and committed
File size: 2.6 KB
Line 
1<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" %>
2<html>
3 <head>
4  <meta name="layout" content="dialog"/>
5  <title>my bla</title>
6 </head>
7 <body>
8 hoi, dit is <b>http://localhost:8080/gscf/termEditor</b> en ik heb deze ontology NCBO id's meegekregen:
9
10 <ul>
11 <g:each in="${ontologies}">
12     <li>${it}</li>
13 </g:each>
14 </ul>
15
16 Deze wizard moet dus:
17 <ul>
18 <li>de mogelijkheid bieden om ontologies toe te voegen (@see Ontology domain class)</li>
19 <li>de mogelijkheid bieden terms toe te voegen uit bepaalde ontologies</li>
20 <li>na sluiten van de popup (zie wizard subject page):
21        <li>óf de select dynamisch te updaten met toegevoegde velden</li>
22        <li>óf de pagina te 'refreshen' --> overleg met Jeroen</li>
23 </li>
24 </ul>
25
26 Overige handige info:
27 <ul>
28         <li><a href="/gscf/js/SelectAddMore.js">SelectAddMore.js</a></li>
29         <li><a href="/gscf/js/wizard.js">wizard.js</a></li>
30         <li><a href="/gscf/js/ontology-chooser.js">ontology-chooser.js</a></li>
31         <li><a href="http://www.grails.org/WebFlow">Grails WebFlow</a></li>
32         <li><a href="http://bioportal.bioontology.org/ontologies/">ontologies</a></li>
33 </ul>
34
35<i>NB: deze iFrame gebruikt een aantal HTML5 opties (seamless en sanbox)! Even goed naar kijken en op letten!</i><br/>
36<i>NB2: wbt de study create wizard. Momenteel kan je in de 'subjects' pagina bij 'species' deze pagina lanceren in een iFrame
37door 'add more...' te kiezen. Die is dynamisch toegevoegd door de volgende regel in wizard.js: <b>new SelectAddMore().init('term','/gscf/termEditor','ontology',function(scope) { refreshWebFlow(); });</b>
38welke SelectAddMore(..) instantieert. Deze regel voegt aan alle select elementen met een <b>rel='term'</b> een 'add more..' option toe. Als die wordt aangeklikt
39wordt een jQuery-ui dialog uitgevoerd die (in dit geval) '/gscf/termEditor'. Het select element heeft een 'ontology="..."'
40parameter welke als GET parameter aan het iFrame wordt meegegeven. Zo 'weet' de term/ontology editor ook welke ontologien hij
41precies moet aanbieden in de iframe. Zodra het iframe wordt gesloten wordt de javascript uitgevoerd. In dit geval dus 'refreshWebFlow();'.
42Deze functie zorgt er voor dat de wizard webflow refresht waardoor de wijzigingen die je hebt gemaakt in de iframe ook zichtbaar
43worden in de wizard....
44</i>
45
46<!--
47Skype 'Chat with me' button
48http://www.skype.com/go/skypebuttons
49-->
50<script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>
51<a href="skype:duhcati?chat"><img src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/buttons/chat_blue_transparent_97x23.png" style="border: none;" width="97" height="23" alt="Chat with me" /></a>
52 
53
54 </body>
55</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.