source: trunk/grails-app/i18n/messages_nl.properties @ 1338

Last change on this file since 1338 was 1338, checked in by work@…, 13 years ago
  • must --> moet een
File size: 5.3 KB
Line 
1default.doesnt.match.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] komt niet overeen met het vereiste patroon [{3}]
2default.invalid.url.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] is geen geldige URL
3default.invalid.creditCard.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] is geen geldig credit card nummer
4default.invalid.email.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] is geen geldig e-mailadres
5default.invalid.range.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] valt niet in de geldige waardenreeks van [{3}] tot [{4}]
6default.invalid.size.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] valt niet in de geldige grootte van [{3}] tot [{4}]
7default.invalid.max.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] overschrijdt de maximumwaarde [{3}]
8default.invalid.min.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] is minder dan de minimumwaarde [{3}]
9default.invalid.max.size.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] overschrijdt de maximumgrootte van [{3}]
10default.invalid.min.size.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] is minder dan minimumgrootte van [{3}]
11default.invalid.validator.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] is niet geldig
12default.not.inlist.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] komt niet voor in de lijst [{3}]
13default.blank.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] mag niet leeg zijn
14default.not.equal.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] mag niet gelijk zijn aan [{3}]
15default.null.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] mag niet leeg zijn
16default.not.unique.message=Attribuut [{0}] van entiteit [{1}] met waarde [{2}] moet uniek zijn
17
18default.paginate.prev=Vorige
19default.paginate.next=Volgende
20default.boolean.true=Ja
21default.boolean.false=Nee
22default.date.format=dd-MM-yyyy HH:mm:ss z
23default.number.format=0
24
25default.created.message={0} {1} ingevoerd
26default.updated.message={0} {1} gewijzigd
27default.deleted.message={0} {1} verwijderd
28default.not.deleted.message={0} {1} kon niet worden verwijderd
29default.not.found.message={0} met id {1} kon niet worden gevonden
30default.optimistic.locking.failure=Een andere gebruiker heeft deze {0} al gewijzigd
31
32default.home.label=Home
33default.list.label={0} Overzicht
34default.add.label={0} Toevoegen
35default.new.label={0} Aanmaken
36default.create.label={0} Aanmaken
37default.show.label={0} Details
38default.edit.label={0} Wijzigen
39
40default.button.create.label=Invoeren
41default.button.edit.label=Wijzigen
42default.button.update.label=Opslaan
43default.button.delete.label=Verwijderen
44default.button.delete.confirm.message=Weet je het zeker?
45
46# Data binding errors. Use "typeMismatch.$className.$propertyName to customize (eg typeMismatch.Book.author)
47typeMismatch.java.net.URL=Attribuut {0} is geen geldige URL
48typeMismatch.java.net.URI=Attribuut {0} is geen geldige URI
49typeMismatch.java.util.Date=Attribuut {0} is geen geldige datum
50typeMismatch.java.lang.Double=Attribuut {0} is geen geldig nummer
51typeMismatch.java.lang.Integer=Attribuut {0} is geen geldig nummer
52typeMismatch.java.lang.Long=Attribuut {0} is geen geldig nummer
53typeMismatch.java.lang.Short=Attribuut {0} is geen geldig nummer
54typeMismatch.java.math.BigDecimal=Attribuut {0} is geen geldig nummer
55typeMismatch.java.math.BigInteger=Attribuut {0} is geen geldig nummer
56
57# Generic error messages
58nullable={0} is verplicht en mag niet leeg zijn
59select.not.selected=Je moet een {0} kiezen
60select.not.selected.or.add=Je moet een {0} kiezen, of er een toevoegen als hij nog niet bestaat
61
62# Template entity meesages
63templateEntity.required={0} is verplicht en mag niet leeg zijn
64templateEntity.typeMismatch.long={0} moet een absoluut getal zijn (zonder komma's)
65templateEntity.typeMismatch.double={0} moet een getal zijn
66templateEntity.typeMismatch.integer={0} moet een getal zijn
67templateEntity.typeMismatch.string={0} moet een tekst zijn (maximum 255 karakters)
68templateEntity.tooLong.string={0} maar maar 255 karakters bevatten
69templateEntity.typeMismatch.templateFieldListItem={0} moet van het type TemplateFieldListItem zijn en momenteel is het een {1} instantie
70templateEntity.typeMismatch.date={0} moet een datum zijn
71templateEntity.typeMismatch.term={0} moet een ontology term zijn
72event.endTime.greaterThanStartTime=de eindtijd moet groter of gelijk zijn aan de begin tijd
73
74# Generic texts
75generic.warning=Waarschuwing
76
77# Study wizard
78studywizard.no.samplingevents=In de voorgaande pagina zijn geen sampling events aangemaakt waardoor er ook geen \
79  samples zullen worden gegenereerd. Als die niet juist is, ga dan terug naar de vorige pagina en maak een of \
80  meer sampling events aan en groepeer ze. Als het echter expres zo is ingevoerd, klik dan op <i>volgende</i> om \
81  verder te gaan, of wacht <span id="seconds"></span> seconden...
82studywizard.no.samplingevents.grouped=In de voorgaande pagina zijn een of meer sampling events niet toegekend \
83  aan een groep. Dat houdt in dat voor deze sampling events geen samples zullen worden gegenereerd. Als dit niet \
84  juist is, ga dan terug naar de vorige pagina en zorg ervoor dat alle sampling events correct worden gegroepeerd. \
85  Als het echter expres zo is ingevoerd, klik dan op <i>volgende</i> om verder te gaan, of wacht \
86  <span id="seconds"></span> seconden...
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.