wiki:Proposal

The Life-Time Foundation

Mission Statement

The Life-Time Foundation is dedicated to the professional stewardship of software solutions for data, information and knowledge management in service of the life sciences.

Goals of the foundation

The primary goals of the Life-Time Foundation will be:

  • To provide clear, neutral, and sustainable provision of source code, documentation and related websites
  • To execute, track and maintain the open source license structure for the governed software code
  • To provide a guidance structure for developer and user communities, and work with a joint roadmap
  • To promote and support community uptake and further development of the governed software products
  • To orchestrate community discussions and strategic thinking around the IT and data management challenges of scientific research
  • To raise funds and develop service activities with the aim to support the above activities

Nederlandse toelichting

De stichting heeft als doel om de ontwikkeling en het gebruik van open-source software in de levenswetenschappen te faciliteren door het intellectueel eigendom van de software in een gemeenschap te beheren, onafhankelijk van instituten of personen die elk individueel de interesse of de funding in het project kunnen verliezen. De continuïteit van de beschikbaarheid van de software in beheer is het voornaamste doel, daarmee wordt optimaal hergebruik bereikt en zo min mogelijk verspilling door de noodzaak eenzelfde oplossing meerdere malen te ontwikkelen. De stichting optimaliseert het contact tussen (bio-)informatici en levenswetenschappers, en legt richtlijnen vast voor de samenwerking in de ontwikkeling van open-source software teneinde dit doel te bereiken.

Last modified 8 years ago Last modified on Aug 10, 2012, 1:57:31 PM